ข่าวประชาสัมพันธ์

📣เปิดรับสมัคนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 . กำหนดการรับสมัคร :ตั้งแต่วันนี้...

ทีมตัวแทนนักวิจัยในโครงการนวัตกรรมฟื้นฟูภาวะสมองเสื่อมจากโรคอัลไซเมอร์ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะผ่านการสื่อสารและกระตุ้นสมอง ผ่านเข้ารอบนำเสนอผลงานบน Pitching Stage ในงาน MedChic Innovation Day 2022

ทีมตัวแทนนักวิจัยในโครงการนวัตกรรมฟื้นฟูภาวะสมองเสื่อมจากโรคอัลไซเมอร์ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะผ่านการสื่อสารและกระตุ้นสมอง จากความร่วมมือของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่ รศ.ดร.ชุรี เตชะวุฒิ อ.ดร.ฐาปนพงษ์ รักกาญจนันท์ อ.ดร.สุธาสินี...

ทีมอาจารย์นักวิจัยจากภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้ารายงานผลการวิจัยและให้การต้อนรับการตรวจเยี่ยมจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ทีมอาจารย์นักวิจัยจากภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้ารายงานผลการวิจัยและให้การต้อนรับการตรวจเยี่ยมจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยนำเสนอผลการวิจัยใน “โครงการนวัตกรรมฟื้นฟูภาวะสมองเสื่อมจากโรคพาร์กินสันด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะผ่านการกระตุ้นสมอง” ซึ่งเป็นโครงการที่มีความร่วมมือระหว่างภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และคณะแพทย์ศาสตร์ โดยทีมนักวิจัยจากภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ชุรี เตชะวุฒิผู้ช่วยศาสตราจารย์...

📣เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 . กำหนดการรับสมัคร :ตั้งแต่วันนี้...

ขอแสดงความยินดีกับทีมผู้แทนจากศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้รับรางวัล ในการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 17

สำหรับการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 17 ซึ่งครั้งนี้จัดโดย ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับทีมผู้แทนจากศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่...

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเพื่อนร่วมทีม ARTHICHEN

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเพื่อนร่วมทีม ARTHICHEN ที่ได้รับ “รางวัลชนะเลิศ” ในการประกวด “EGAT Animation Awards 2021”...

ขอแสดงความยินดีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับนางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ รหัส 600532005 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ได้รับรางวัลชมเชยประเภท Oral Presentations...

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตราตำแหน่ง : อาจารย์ ระดับปริญญาเอกอัตราเลขที่...

มาเรียน ” หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ ” กับเราได้ 😊

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เปิดหลักสูตรอบรมระยะสั้น จำนวน 7 หลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลและการแสดงมโนภาพข้อมูลสำหรับผู้เรียนระดับต้นด้วย Advanced Microsoft Excel สมัครเรียนได้ที่...

ข่าวสารจากกระบวนวิชา 204100 (IT AND MODERN LIFE)

• นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่กำหนดให้เรียนวิชา 204100 เป็นวิชาบังคับ (หมายถึงไม่ได้มีตัวเลือกวิชาอื่นให้เลือกเรียนได้) ในแผนของหลักสูตร• ขอให้กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม https://cmu.to/204100Add12564...

เปิดรับสมัคร “หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูล และการแสดงมโนภาพข้อมูลสำหรับผู้เรียนระดับต้นด้วย Advanced Microsoft Excel”

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เปิดสอน “หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูล และการแสดงมโนภาพข้อมูลสำหรับผู้เรียนระดับต้นด้วย Advanced Microsoft Excel” 📅 ในวันที่ 17,...

เปิดรับสมัคร “หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานด้วยเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องสำหรับงานประยุกต์ ด้านชีวสารสนเทศศาสตร์ (Basic data analysis with machine learning techniques for Bioinformatics applications)”

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เปิดสอน “หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานด้วยเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องสำหรับงานประยุกต์ ด้านชีวสารสนเทศศาสตร์ (Basic data analysis with machine learning...

⭐เปิดรับสมัครรอบที่ 2 (เรียน Online ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย !!!)

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เปิดหลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ (Intelligent data analysis) ภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง สำหรับอุตสาหกรรม New Growth...

กิจกรรมบริจาคโลหิตของคณะวิทยาศาสตร์ ไม่มีการจัดที่ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ แต่จะมีการจัดกิจกรรมที่อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์

ขอเชิญชวนนักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตในศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 9:00 น....

เปิดหลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ (Intelligent data analysis)

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เปิดหลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ (Intelligent data analysis) ภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง สำหรับอุตสาหกรรม New Growth...

เปิดรับสมัคร TCAS’64 รอบที่ 1

ระหว่างวันที่ 6 – 15 มกราคม 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม https://cmu.to/IUvfi ตามเว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีโครงการที่สามารถสมัครได้ใน...

ประกาศ เรื่องขอปรับรูปแบบวิธีการสอบคัดเลือกเข้า

ทางภาควิชาฯ ขอปรับรูปแบบวิธีการสอบคัดเลือกเข้า ของหลักสูตรบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นสอบสัมภาษณ์ทั้งหมด ไม่มีข้อเขียน กำหนดการสอบสัมภาษณ์ (Online ผ่านโปรแกรม Zoom)วันอาทิตย์ที่...

ขอเชิญชวนศิษย์เก่าร่วมบริจาคเข้า “กองทุนภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์” ภายใต้กองทุนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญชวนศิษย์เก่าร่วมบริจาคเข้า “กองทุนภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์” ภายใต้กองทุนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสมทบสนับสนุนทุนการศึกษาและการพัฒนาการเรียนการสอนแก่ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในระบบรับบริจาค คณะวิทยาศาสตร์ (SCI E-DONATION) โดยเงินที่ท่านบริจาคสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้สองเท่าของจำนวนเงินบริจาค...

ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเข้า กองทุนภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินเข้า กองทุนภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภายใต้กองทุนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสมทบสนับสนุนทุนการศึกษาและการพัฒนาการเรียนการสอนแก่ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในระบบรับบริจาค คณะวิทยาศาสตร์ (SCI E-DONATION) โดยเงินที่ท่านบริจาคสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้สองเท่าของจำนวนเงินบริจาค สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์...

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ตั้งแต่วันที่ 2 พ.ย. – 27 ธ.ค. 63

ปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 2 พ.ย. – 27 ธ.ค.2563 Link...

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนสาขาคอมพิวเตอร์ ศูนย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน และเหรียญทองแดง ในการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 16

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนสาขาคอมพิวเตอร์ ศูนย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รางวัลเหรียญเงิน และเหรียญทองแดง ในการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 28...

ขอแสดงความยินดีกับทีม CMUgency มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) ครั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา และเป็นตัวแทนในการแข่งขันระดับประเทศต่อไป

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับทีม CMUgency มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) ครั้งที่ 8 ณ...

นักศึกษาฝึกงานสหกิจศึกษา นายฐปนพงษ์ จันตะมะ และ นายวรวิช แก้วพลิก ได้นำเสนองานวิจัย ในหัวข้อ “Application of Machine Learning to Classify Objects in Astronomical Imagery” และ “Machine Learning in Variable Star Classification” ณ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

ตัวแทนคณาจารย์ และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีโอกาสเข้าร่วมหารือการทำวิจัยร่วมกัน กับธนาคารแห่งประเทศไทย ในด้าน Stochastic Decision และ Natural Language Processing รวมถึงความร่วมมือในด้านฝึกงาน และสหกิจศึกษา

ตัวแทนคณาจารย์ และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีโอกาสเข้าร่วมหารือการทำวิจัยร่วมกัน กับธนาคารแห่งประเทศไทย ในด้าน Stochastic Decision และ Natural Language...

นักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมการแข่งขัน Adastra Hackathon

นักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้เข้าร่วมแข่งขัน Adastra Hackathon ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563...

หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุรี เตชะวุฒิ และคณาจารย์ ได้เข้าร่วมหารือการจัด Workshop ระหว่าง 3 หน่วยงาน ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และภาควิชาวิทยาการคอม คณะวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 7 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา

รับสมัครเข้าร่วมการอบรม Making Impact with Data @ Chiang Mai University

ข้อมูลจำนวนมาก ที่อยู่ในฐานข้อมูลเฉยๆ ก็ไม่สร้างประโยชน์ แต่ถ้าข้อมูลถูกจัดเก็บ ถูกวิเคราะห์ อย่างถูกวิธีก็จะสร้างมูลค่าและเป็นประโยชน์ต่อองค์กรหรือธุรกิจได้ ถ้าคุณเป็นคนที่ต้องการเรียนรู้การใช้ประโยชน์จากข้อมูลผ่านกรณีศึกษาจากบริษัทระดับโลกที่ประสบความสำเร็จในการขับเคลื่อนนวัตกรรมด้วยข้อมูล ในรูปแบบของ– การตัดสินใจด้วยการใช้ข้อมูล– การเข้าใจผู้ใช้งานอย่างลึกซึ้งผ่านข้อมูล–...

ขอเชิญชวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี และโท สมัครเข้าร่วม “โครงการประกวดสุดยอด Data Science Champion มดแดงบูธแคมป์ ครั้งที่ 2 (ModDang BootCamp 2020)

ขอเชิญชวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี และโท สมัครเข้าร่วม “โครงการประกวดสุดยอด Data Science Champion มดแดงบูธแคมป์ ครั้งที่ 2...

แจ้งยกเลิกกิจกรรมบริจาคโลหิตในวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563

*** แจ้งยกเลิกกิจกรรมบริจาคโลหิตในวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 *** เนื่องจากปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทางภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ขอยกเลิกกิจกรรมบริจาคโลหิต...

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมค่าย Young Computer Scientist Camp #1 ในหัวข้อ Social Media And Beyond ระหว่างวันที่ 16 – 20 มีนาคม 2563

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมค่าย Young Computer Scientist Camp #1 ในหัวข้อ Social Media And...

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2)

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2) https://www.grad.cmu.ac.th/grad_wp2/wp-content/uploads/2020/05/Thai-1-2563Round2.pdf.pdf Admission to...

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับทีม CMUgency มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้เป็น 1 ใน 3 ทีมตัวแทนระดับมหาวิทยาลัย จากโครงการประกวดแผนธุรกิจที่เริ่มต้นจากงานวิจัย Research to Market : R2M 2020

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับทีม CMUgency มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้เป็น 1 ใน 3 ทีมตัวแทนระดับมหาวิทยาลัย จากโครงการประกวดแผนธุรกิจที่เริ่มต้นจากงานวิจัย...

หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุรี เตชะวุฒิ และคณาจารย์ได้เข้าเยี่ยม และหารือความร่วมมืองานวิจัยกับศูนย์นวัตกรรมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (MED CMU Health Innovation Center) เมื่อวันพุธที่ 23 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุรี เตชะวุฒิ หัวหน้าภาควิชา และคณาจารย์ ได้มีโอกาสร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการ และสหกิจศึกษา กับศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทั้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมระยะสั้น “CMU Lifelong Education” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา

อาจารย์ ดร.สุธาสินี โทวุฒิกุล ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรอบรมสัมมนาในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้าน Digital Economy ภาคเหนือหัวข้อ “บทบาทของเทคโนโลยี AI เพื่อการประกอบธุรกิจในอนาคต” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องเอื้องหลวง ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ เชียงใหม่

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เปิดบ้านต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย เชียงใหม่

โดยน้อง ๆ นักเรียนชั้น ม.4 และคุณครู ได้ฟังการแนะนำภาควิชาฯ เยี่ยมชมห้อง Serverรวมถึงได้ดูผลงานของนักศึกษาของภาควิชาฯ ที่น่าสนใจหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น การพัฒนา...

กิจกรรม Computer Science Career Day

ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่า และผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม Computer Science Career Day ในวันพุธที่...

รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ...

ขอเชิญร่วมทำบุญผ้าป่าน้อง-พี่ทาสีบ้านเฮา

ก่อนขึ้นดอยปีนี้ อยากชวนศิษย์เก่ามาเจอกันในงาน “ทำบุญผ้าป่าน้อง-พี่ทาสีบ้านเฮา” ซึ่งจะจัดในวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562❤️❤️❤️ ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน >> https://bit.ly/2KlNskYร่วมบริจาคเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์และสี >> https://t.ly/g9dYJ...

ภาพบรรยากาศพิธีมอบประกาศนียบัตร และสัมมนาเพื่อรายงานผลการวิจัย หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ

ภาพบรรยากาศพิธีมอบประกาศนียบัตร และสัมมนาเพื่อรายงานผลการวิจัย หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ (Intelligent data analysis) ณ โรงแรม Kantary Hills...