ในหัวข้อ “Agile project management with LEGO”

โดยทางภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ต้องขอขอบคุณ

Mr. Pitchayut Roejanapreecha (Head of Agile Center of Excellence),

Ms. Nithigarn Tianthanasith (Expert Product Owner),

Mr. Chisanupol Khaosa-ad (Human Resources & Business Partner)

ของ บริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน)ที่ให้เกียรติมาจัดอบรมให้ในครั้งนี้

วันที่ 9 ส.ค. 66 เวลา 9.00-12.00 น. ห้อง CSB209

Translate