Computer Science

Chiang Mai University

News_New2
Program_new
Teacher_New
Donate_New
Course_3
Contact_new

ขอแสดงความยินดีกับ นายธเนศ สิงห์ลอ นักศึกษาระดับปริญญาโท แบบ 2 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประยุกต์ใช้งานแนวปฏิบัติจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ ระดับบุคคล ในบทบาทของนักวิจัย นักพัฒนา ผู้ให้บริการ

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 .

ขอแสดงความยินดี กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักริน ชวชาติ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับรางวัล Exemplary Award ด้าน Innovative Technology Integration ในโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2564

ขอแสดงความยินดี กับคุณทศพล คันธรส (นักศึกษาระดับปริญญาโท) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรเมธ บุตรกระจ่าง ที่ได้รับรางวัล “Best Paper Award” ในการนำเสนอบทความวิชาการเรื่อง “วิธีการรู้จำอักขระภาษาไทยผ่านวิถีทัศน์แสดงการขยับมือแบบเรียลไทม์ ด้วยเทคนิคการเรียนรู้แบบเชิงลึกบนอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานต่ำ” 

หลักสูตรอบรม

ผู้ที่สนใจอบรม หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะด้วย RapidMiner (Intelligence Data analysis with RapidMiner) รุ่นที่ 1

มารู้จักกับ RapidMiner ว่าสามารถนำไปใช้งานได้อย่างไร มาลงเรียน Online ด้วยกันเถอะ!!! หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะด้วย RapidMiner (Intelligence...

Read More

เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจอบรม เรื่อง การวิเคราะห์ Cryptocurrency โดยใช้ machine learning สำหรับวางแผนการลงทุน

 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 14 มิถุนายน 2565. สมัครเรียนได้ที่ >> https://www2.lifelong.cmu.ac.th/career-skills/detail/000191. ค่าธรรมเนียม 5,000.- บาท ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย...

Read More

ข่าวประชาสัมพันธ์

📣เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 . กำหนดการรับสมัคร...

Read More

ขอแสดงความยินดีกับทีมผู้แทนจากศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้รับรางวัล ในการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 17

สำหรับการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 17 ซึ่งครั้งนี้จัดโดย ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับทีมผู้แทนจากศูนย์ สอวน....

Read More

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเพื่อนร่วมทีม ARTHICHEN

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเพื่อนร่วมทีม ARTHICHEN ที่ได้รับ “รางวัลชนะเลิศ” ในการประกวด “EGAT Animation Awards...

Read More

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์