Computer Science

Chiang Mai University

News_New2
Program_new
Teacher_New
Donate_New
Course_3
Contact_new

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ขอเชิญร่วมอบรมระยะสั้น การวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะโดยเทคนิคการเรียนรู้ด้วยเครื่องสำหรับผู้เรียนระดับสูง โดยใช้การเขียนโปรแกรมไพธอน (Python)

สมัครด่วนภายใน 30 สิงหาคม 2564 นี้ !!

ขอเชิญร่วมอบรมระยะสั้น การวิเคราะห์ข้อมูลและการแสดงมโนภาพข้อมูลสำหรับผู้เรียนระดับต้นด้วย Advanced Microsoft Excel

สมัครด่วนภายใน 30 สิงหาคม 2564 นี้ !!

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564 (รอบ 2)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับนางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ รหัส 600532005 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ได้รับรางวัลชมเชยประเภท Oral...

Read More

ขอเชิญร่วมอบรมระยะสั้น การวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะโดยเทคนิคการเรียนรู้ด้วยเครื่องสำหรับผู้เรียนระดับสูง โดยใช้การเขียนโปรแกรมไพธอน (Python) สมัครด่วนภายใน 30 สิงหาคม 2564 นี้

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทย์ มช. ขอเชิญร่วมอบรมระยะสั้น ขอเชิญร่วมอบรมระยะสั้น การวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะโดยเทคนิคการเรียนรู้ด้วยเครื่องสำหรับผู้เรียนระดับสูง โดยใช้การเขียนโปรแกรมไพธอน (Python) สมัครเรียนได้ที่...

Read More

ขอเชิญร่วมอบรมระยะสั้น การวิเคราะห์ข้อมูลและการแสดงมโนภาพข้อมูลสำหรับผู้เรียนระดับต้นด้วย Advanced Microsoft Excel สมัครด่วนภายใน 30 สิงหาคม 2564 นี้

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทย์ มช. ขอเชิญร่วมอบรมระยะสั้น การวิเคราะห์ข้อมูลและการแสดงมโนภาพข้อมูลสำหรับผู้เรียนระดับต้นด้วย Advanced Microsoft Excel

Read More

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตราตำแหน่ง : อาจารย์...

Read More

มาทำความรู้จัก ” คริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrency) ” เหรียญดิจิทัลเปลี่ยนโลกกันดีกว่า 😊

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ร่วมกับภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น “คริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrency)” ตามคำเรียกร้อง #CSCMU#อยากให้คุณรู้จักเรามากขึ้น...

Read More

มาเรียน ” หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ ” กับเราได้ 😊

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เปิดหลักสูตรอบรมระยะสั้น จำนวน 7 หลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลและการแสดงมโนภาพข้อมูลสำหรับผู้เรียนระดับต้นด้วย Advanced Microsoft Excel...

Read More

ข่าวสารจากกระบวนวิชา 204100 (IT AND MODERN LIFE)

• นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่กำหนดให้เรียนวิชา 204100 เป็นวิชาบังคับ (หมายถึงไม่ได้มีตัวเลือกวิชาอื่นให้เลือกเรียนได้) ในแผนของหลักสูตร• ขอให้กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม...

Read More

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์