Computer Science

Chiang Mai University

News_New2
Program_new
Teacher_New
Donate_New
Course_3
Contact_new

ขอแสดงความยินดีกับทีมผู้แทนจากศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้รับรางวัล ในการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 17

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุรี เตชะวุฒิ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์”

ขอเชิญร่วมอบรมระยะสั้น การวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะโดยเทคนิคการเรียนรู้ด้วยเครื่องสำหรับผู้เรียนระดับสูง โดยใช้การเขียนโปรแกรมไพธอน (Python)

สมัครด่วนภายใน 30 สิงหาคม 2564 นี้ !!

ขอเชิญร่วมอบรมระยะสั้น การวิเคราะห์ข้อมูลและการแสดงมโนภาพข้อมูลสำหรับผู้เรียนระดับต้นด้วย Advanced Microsoft Excel

สมัครด่วนภายใน 30 สิงหาคม 2564 นี้ !!

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับทีมผู้แทนจากศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้รับรางวัล ในการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 17

สำหรับการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 17 ซึ่งครั้งนี้จัดโดย ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับทีมผู้แทนจากศูนย์ สอวน....

Read More

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเพื่อนร่วมทีม ARTHICHEN

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเพื่อนร่วมทีม ARTHICHEN ที่ได้รับ “รางวัลชนะเลิศ” ในการประกวด “EGAT Animation Awards...

Read More

ขอแสดงความยินดีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับนางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ รหัส 600532005 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ได้รับรางวัลชมเชยประเภท Oral...

Read More

ขอเชิญร่วมอบรมระยะสั้น การวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะโดยเทคนิคการเรียนรู้ด้วยเครื่องสำหรับผู้เรียนระดับสูง โดยใช้การเขียนโปรแกรมไพธอน (Python) สมัครด่วนภายใน 30 สิงหาคม 2564 นี้

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทย์ มช. ขอเชิญร่วมอบรมระยะสั้น ขอเชิญร่วมอบรมระยะสั้น การวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะโดยเทคนิคการเรียนรู้ด้วยเครื่องสำหรับผู้เรียนระดับสูง โดยใช้การเขียนโปรแกรมไพธอน (Python) สมัครเรียนได้ที่...

Read More

ขอเชิญร่วมอบรมระยะสั้น การวิเคราะห์ข้อมูลและการแสดงมโนภาพข้อมูลสำหรับผู้เรียนระดับต้นด้วย Advanced Microsoft Excel สมัครด่วนภายใน 30 สิงหาคม 2564 นี้

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทย์ มช. ขอเชิญร่วมอบรมระยะสั้น การวิเคราะห์ข้อมูลและการแสดงมโนภาพข้อมูลสำหรับผู้เรียนระดับต้นด้วย Advanced Microsoft Excel

Read More

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตราตำแหน่ง : อาจารย์...

Read More

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์