Computer Science

Chiang Mai University

News_New2
Program_new
Teacher_New
Donate_New
Course_3
Contact_new

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564 (รอบ 2)

ประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในช่วงเฝ้าระวัง COVID-19 เดือนมกราคม 2564
ขอเชิญชวนศิษย์เก่าร่วมบริจาคเข้า “กองทุนภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์”
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรดีเด่น นักวิจัยดีเด่น และอาจารย์ผู้สอนดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัคร TCAS’64 รอบที่ 1

ระหว่างวันที่ 6 – 15 มกราคม 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม https://cmu.to/IUvfi ตามเว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์...

Read More

ประกาศ เรื่องขอปรับรูปแบบวิธีการสอบคัดเลือกเข้า

ทางภาควิชาฯ ขอปรับรูปแบบวิธีการสอบคัดเลือกเข้า ของหลักสูตรบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นสอบสัมภาษณ์ทั้งหมด ไม่มีข้อเขียน กำหนดการสอบสัมภาษณ์ (Online ผ่านโปรแกรม...

Read More

ขอเชิญชวนศิษย์เก่าร่วมบริจาคเข้า “กองทุนภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์” ภายใต้กองทุนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญชวนศิษย์เก่าร่วมบริจาคเข้า “กองทุนภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์” ภายใต้กองทุนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสมทบสนับสนุนทุนการศึกษาและการพัฒนาการเรียนการสอนแก่ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในระบบรับบริจาค คณะวิทยาศาสตร์ (SCI E-DONATION)...

Read More

ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเข้า กองทุนภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินเข้า กองทุนภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภายใต้กองทุนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสมทบสนับสนุนทุนการศึกษาและการพัฒนาการเรียนการสอนแก่ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในระบบรับบริจาค คณะวิทยาศาสตร์ (SCI E-DONATION) โดยเงินที่ท่านบริจาคสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้สองเท่าของจำนวนเงินบริจาค...

Read More

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ตั้งแต่วันที่ 2 พ.ย. – 27 ธ.ค. 63

ปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 2 พ.ย. – 27 ธ.ค.2563...

Read More

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์