ภาพกิจกรรม Computer Science CMU Roadshow ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 2563