Computer Science

Chiang Mai University

Course_3

เปิดรับสมัครผู้สนใจเรียนหลักสูตร “การสร้าง AI ขั้นพื้นฐานด้วย RapidMiner และ Excel ฉบับมัธยมปลาย”

ขอเชิญชวนน้อง ๆ นักเรียนมาร่วมสนุกและเปิดประสบการณ์กับกิจกรรมพิเศษในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ประจำปี 2566

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ปราการ อุณจักร เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง “ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ”

หลักสูตรอบรม

เปิดรับสมัครแล้วกับการอบรม “การนำระบบให้คะแนนอัตโนมัติมาใช้ในการสอนเขียนโปรแกรม” (CMS Grader)

เปิดรับสมัครแล้วกับการอบรม “การนำระบบให้คะแนนอัตโนมัติมาใช้ในการสอนเขียนโปรแกรม” (CMS Grader) เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อสอนและแนะนำวิธีการใช้ระบบอีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนและประเมินผลด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย.พิเศษ!! สำหรับรุ่นแรกเราเตรียม VM image พร้อมใช้งานให้กลับไปด้วย”.รับสมัคร...

Read More

เปิดรับสมัครหลักสูตรอบรมระยะสั้น “การวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะด้วย RapidMiner (Intelligence Data analysis with RapidMiner)” รุ่นที่ 2.

กลับมาอีกครั้ง กับหลักสูตรอบรมระยะสั้น “การวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะด้วย RapidMiner (Intelligence Data analysis with RapidMiner)”...

Read More

เปิดรับสมัครผู้สนใจเรียนหลักสูตร “การสร้าง AI ขั้นพื้นฐานด้วย RapidMiner และ Excel ฉบับมัธยมปลาย”

หลักสูตรอบรมระยะสั้น เพื่อน้อง ๆ ชั้นมัธยมปลายโดยเฉพาะ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการทำโครงงาน เรียนออนไลน์ มีใบประกาศ สะสมใบประกาศไว้เตรียมทำพอร์ตฯ ยื่น...

Read More

ประชาสัมพันธ์

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์