ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เปิดหลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ (Intelligent data analysis) ภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง สำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 และการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ประเภทประกาศนียบัตร (Non-degree) กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล

📌คุณสมบัติของผู้สมัคร
• มีทักษะพื้นฐานการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel
• ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานให้เรียนและนำข้อมูลในองค์กรมาใช้เพื่อประกอบการเรียน หน่วยงานละไม่เกิน 3 คน
• เป็นพนักงานในองค์กรด้านอุตสาหกรรม หรือธุรกิจเอกชน โดยองค์กรต้องร่วมเซ็น MOU กับคณะวิทยาศาสตร์
📌 กำหนดการ
• รับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2564
• สัมภาษณ์ : วันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 9:00-12:00 น. (การประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom)
• ประกาศผล : วันที่ 4 มีนาคม 2564 (รับผู้เรียนจำนวน 25 คน)
• ประสานงานเพื่อทำ MOU : 1-15 มีนาคม 2564
• ปฐมนิเทศผู้เรียน : 17 มีนาคม 2564 เวลา 13:30-15:30 น. (การประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom)
• เริ่มเรียน : 18 มีนาคม 2564
📌 รูปแบบการเรียน
• ภาคทฤษฎี : จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ Video on Demand โดยมีเนื้อหาให้ผู้เรียนศึกษาด้วยตนเองผ่านวิดีโอและมีแบบฝึกหัดเพื่อทบทวนเนื้อหา
• ภาคปฏิบัติ : จัดการเรียนการสอนสด แบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ในวันพุธของแต่ละสัปดาห์
📌 สมัครได้ที่ : https://cmu.to/tfKoa
📌 รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.cs.science.cmu.ac.th/nondegree/
📌 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร. 05-3943-415 ต่อ 105 (คุณหน่อย)

Nondegree #CompSciCMU #อยากให้คุณรู้จักเรามากขึ้น

Translate