ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เปิดหลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ (Intelligent data analysis) ภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง สำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 และการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ประเภทประกาศนียบัตร (Non-degree) กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล

กำหนดการ
• รับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ – 21 กุมภาพันธ์ 2564
• สัมภาษณ์ : 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9:00-12:00 น. (การประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom)
• ประกาศผล : 25 กุมภาพันธ์ 2564 (รับผู้เรียนจำนวน 25 คน)
• ประสานงานเพื่อทำ MOU : 1-15 มีนาคม 2564
• ปฐมนิเทศผู้เรียน : 17 มีนาคม 2564 เวลา 13:30-15:30 น. (การประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom)
• เริ่มเรียน : 18 มีนาคม 2564

รูปแบบการเรียน
• ภาคทฤษฎี : จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ Video on Demand โดยมีเนื้อหาให้ผู้เรียนศึกษาด้วยตนเองผ่านวิดีโอและมีแบบฝึกหัดเพื่อทบทวนเนื้อหา
• ภาคปฏิบัติ : จัดการเรียนการสอนสด แบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ในวันพุธของแต่ละสัปดาห์

สมัครได้ที่ : https://cmu.to/tfKoa
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.cs.science.cmu.ac.th/nondegree/
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร. 05-3943-415 ต่อ 105 (คุณหน่อย)

Nondegree #CompSciCMU #อยากให้คุณรู้จักเรามากขึ้น

Translate