📌รับสมัครทาง Internet ตั้งแต่บัดนี้ – 5 มิถุนายน 2567

ระดับปริญญาโท
รายละเอียดหลักสูตร https://cmu.to/ms-cscmu

☑️ แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1)

☑️แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2)

☑️ แบบ 3 (แผน ข ภาคพิเศษ)

ระดับปริญญาเอก
รายละเอียดหลักสูตร https://cmu.to/phd-cscmu

☑️ แบบ 1.1 ฐานโท

☑️ แบบ 2.2 ฐานตรี

กำหนดสอบสัมภาษณ์

☑️ ระดับปริญญาโท : วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 – 12.00 น.

☑️ ระดับปริญญาเอก : วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 – 12.00 น.

📌 สมัครได้ที่ https://cmu.to/grad-cscmu

📌ติดต่อสอบถาม คุณณัฐศิธธาอัญญ์ (หน่อย) 063-080-7969

#CompSciCMU#อยากให้คุณรู้จักเรามากขึ้น

Translate