นักศึกษา #CSCMU คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในงาน “24 Hrs. builds Hackathon Smart University “possibility for CMU” ในหัวข้อ SCESA (เซซ่า)
Smart CMU: Empowering Safety with Accident Assistance
ระบบช่วยเหลืออุบัติเหตุฉุกเฉิน มุ่งสู่ความปลอดภัยบนท้องถนน CMU

ด้วยผลงานที่สร้างสรรค์และตอบโจทย์การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ✨
ของสมาชิกทีมที่ประกอบไปด้วย
🥉อัญชลี หอมใจ
🥉ธนธรณ์ บุญเชิด
🥉ธนโชติ วัฒนชูสกุล
🥉ชนกนันท์ มาลาวัลย์
🥉ปราริศา สุระวัง

#CSCMU #อยากให้คุณรู้จักเรามากขึ้น

#buildsCMU #SmartUniversity #Hackathon

Translate