ภาพกิจกรรม “นำทางสู่อนาคตกับ ICP”
เมื่อวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ห้อง CSB100 ที่ผ่านมา ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ SynergyLabs ICP:HUB Thailand ได้จัดกิจกรรม “นำทางสู่อนาคตกับ ICP”

กิจกรรมนี้มุ่งเน้นไปที่การให้ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีบล็อกเชน โดยใช้โปรโตคอล Internet Computer (ICP)

#นำทางสู่อนาคตกับICP #SynergyLabs #ICPHUBThailand #CSCMU #อยากให้คุณรู้จักเรามากขึ้น

Translate