เมื่อวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 ห้อง CSB100 ที่ผ่านมา ภาควิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้จัดกิจกรรม Tech Career Preparation: From Zero to Hero เต็มอิ่มกับสาระและเทคนิคมากมายจากวิทยากรจากบริษัท Agoda

คุณกนกพล กุลศรี – Senior Software Engineer

คุณคฑาวุฒิ ชัยประพันธ์ – Software Engineer

.

เปิดเส้นทางสู่ Tech Professional

เสริมทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในสาย Tech

เทคนิคการเตรียมตัวสมัครงาน

เคล็ดลับการสัมภาษณ์งาน

.

#TechCareerPreparation#FromZeroToHero#Agoda#CSCMU#อยากให้คุณรู้จักเรามากขึ้น

Translate