เมื่อวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ห้อง CSB100 ที่ผ่านมา บริษัท ExxonMobil ได้จัดกิจกรรม “Unlock the world of Software Development with GitHub” ซึ่งเต็มอิ่มกับเนื้อหาน่าสนใจ

.

เปิดโลกการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วย GitHub

เรียนรู้การใช้งาน GitHub

เทคนิคการเขียนโค้ด

การทำงานร่วมกันในทีม

.

บรรยากาศภายในเต็มไปด้วยความอบอุ่นและ ผู้เข้าร่วมต่างตั้งใจฟังและได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอขอบคุณทีมวิทยากรจาก บริษัท ExxonMobil

.

#UnlocktheworldofSoftwareDevelopmentwithGitHub#ExxonMobil#CSCMU#อยากให้คุณรู้จักเรามากขึ้น

Translate