เปิดรับสมัครแล้วกับการอบรม “การนำระบบให้คะแนนอัตโนมัติมาใช้ในการสอนเขียนโปรแกรม” (CMS Grader) เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อสอนและแนะนำวิธีการใช้ระบบอีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนและประเมินผลด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
.
พิเศษ!! สำหรับรุ่นแรกเราเตรียม VM image พร้อมใช้งานให้กลับไปด้วย”
.
รับสมัคร : วันนี้ – 10 มีนาคม 2567
วัน-เวลาอบรม : 25-27 มีนาคม 2567 เวลา 9:00-16:30 น.
สถานที่อบรม : ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ค่าสมัคร : 2,500 บาท (รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างเรียบร้อยแล้ว)*
จำนวนผู้อบรมขั้นต่ำ : 10 คน**
สมัครได้ที่ https://forms.gle/qkVQ9hNixAepezzu9
.
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

  • โทร 063-080-7969 (คุณณัฐศิธธาอัญญ์ ฟูตระกูล)
  • โทร 093-039-1337 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมทินี เขียวกันยะ)
  • https://cmu.to/graderworkshop
    .
  • ผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตร
    ** ทั้งนี้หากจํานวนผู้สมัครไม่ถึง 10 คน ภาควิชาฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจัดอบรมพร้อมทั้งคืนเงินค่าอบรมเต็มจํานวน
    .

#CSCMU

#อยากให้คุณรู้จักเรามากขึ้น

Translate