ผ่านไปแล้วกับ Acing Technical Interviews workshop ในวันพุธ ที่ 24 มกราคม 2567 ห้อง CSB209
โดย คุณรมณ เบศรภิญโญวงศ์ ที่แชร์ประสบการณ์ในการสัมภาษณ์งานสายเทค รวมทั้งเล่าเทคนิคหรือวิธีการต่างๆ ให้กับนักศึกษาภาควิชา

CSCMU #อยากให้คุณรู้จักเรามากขึ้น

Translate