CSCMU Career Day 🤩✨

ภาพบรรยากาศของ นักศึกษาเยี่ยมชมบูธ รวมทั้งพูดคุยกับบริษัท ทั้งการฝึกงาน/สหกิจศึกษา/สมัครงาน

🗓 ในวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566

⏰09.30 – 15.00 น.

📌 ลานชั้น 1 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

Translate