ในโอกาสที่มาเยี่ยมเยือนภาควิชาฯ อีกทั้งมาพบปะอาจารย์ และนักศึกษาของภาควิชาฯ ที่เคยไปร่วมงานวิจัยในช่วงภาคฤดูร้อนที่ผ่านมา ในวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566

Translate