ที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการนำเสนอผลงาน ในงาน Asia-Pacific Regional IAU Meeting 2023 (APRIM 2023) ระหว่างวันที่ 7 – 11 สิงหาคม 2566 ณ Koriyama City, Fukushima, Japanและได้รับการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

The Department of Computer Science is delighted to announce that Mr. Taned Singlor, currently one of our Master’s students, was invited to present his research at the prestigious Asian-Pacific Regional IAU Meeting 2023 (APRIM 2023). The event was held from August 7 to 11 in Koriyama, Fukushima, Japan. We would like to also note that Mr. Singlor’s research is supported by the National Astronomical Research Institute of Thailand (Public Organization) or NARIT.

Translate