✅ หลักสูตรอบรมระยะสั้น เพื่อน้อง ๆ ชั้นมัธยมปลายโดยเฉพาะ
✅ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการทำโครงงาน
✅ เรียนออนไลน์ มีใบประกาศ
✅ สะสมใบประกาศไว้เตรียมทำพอร์ตฯ ยื่น TCAS เข้า มช.

รับสมัครถึง 25 กันยายน 2566
ช่วงเวลาเรียน วันจันทร์ที่ 16 – วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 09:00 น.- 12:00 น. (เรียนในรูปแบบ Online)
ค่าลงทะเบียน 2,900 บาท *ราคานี้ยังไม่รวมค่าบำรุงมหาวิทยาลัย 600 บาท
พิเศษ!นักศึกษา บุคลากรและศิษย์เก่า ฟรีค่าบำรุงฯ
สมัครเลยที่ https://www.lifelong.cmu.ac.th/career-skills/detail/000383

สอบถามข้อมุลเพิ่มเติมที่ LINE OA : @CMULifelong หรือโทร. 063-080-7969 (คุณหน่อย)

Website Lifelong : https://www2.lifelong.cmu.ac.th/career-skills

Website Comsci : https://www.cs.science.cmu.ac.th/

Translate