ปีนี้พวกเราก็ต้อนรับน้อง ๆ จาก “ค่ายวิทยาศาสตร์ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ กลุ่มภาคเหนือตอนบน” กันอีกครั้ง เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา โดยเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย แม่ข่ายโครงการห้องเรียนพิเศษฯ หวังว่าน้อง ๆ จะได้รับทั้งความรู้ และความเพลิดเพลินจากการมาเยี่ยมเยียนพวกเรา และหวังมาก ๆ ว่า CompSci จะเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น้อง ๆ อยากมาเรียน 🤩 #แล้วเจอกันนะคะ #CompSci #CSCMU

Translate