ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 🎉ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล บุญคุ้มพรภัทร เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง “ รองศาสตราจารย์ ” . #CSCMU #compsci

Translate