ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโทภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (รอบ 3)

กำหนดการรับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ – 11 มิถุนายน 2566

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครได้ที่ : https://cmu.to/grad-cscmu

Admission for Master
Apply now – June 11th, 2023
More Information : https://cmu.to/grad-cscmu

Translate