ผ่านไปแล้วกับ ค่าย Young Computer Scientist 2023 ในหัวข้อ “ChatBot” ที่ได้มอบทั้งความรู้ ความสนุกสนานในระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2566 ห้องCSB301 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มช.

#CompSci #CSCMU

Translate