ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาริน เชาวทัต เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง “ รองศาสตราจารย์ ”

Translate