คุณถนอม กองใจ (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ)

ที่ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ” ช้างทองคำ” ประจำปี 2565

รางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่น กลุ่มด้านสร้างสรรค์นวัตกรรม

#CSCMU