กลับมาอีกครั้ง‼️ กับหลักสูตรอบรมระยะสั้น “การวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะด้วย RapidMiner (Intelligence Data analysis with RapidMiner)” รุ่นที่ 2.

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดอบรมโดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำการวิเคราะห์ข้อมูลจากโปรแกรม Rapid Miner.

หลักสูตรอบรม Online ผ่านระบบ Zoom.

⏰เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 – 15 มกราคม 2566

⏰วันและเวลาอบรม : วันที่ 1, 3, 6, 8, 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. (จำนวน 15 ชั่วโมง).

💸ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,500.- บาท (ราคานี้รวมค่าบำรุงมหาวิทยาลัยแล้ว)

💥💥สำหรับนักศึกษา บุคลากร หรือศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะได้รับการยกเว้นค่าบำรุงมหาวิทยาลัย 600 บาท💥💥.

🎯ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครได้ที่ : https://cmu.to/RapidMiner-2.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 063-0807969

(คุณหน่อย)Email : natsitthaan.f@cmu.ac.thWebsite : https://www2.lifelong.cmu.ac.th/career-skills

https://www.cs.science.cmu.ac.th/le

Translate