ทีมตัวแทนนักวิจัยในโครงการนวัตกรรมฟื้นฟูภาวะสมองเสื่อมจากโรคอัลไซเมอร์ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะผ่านการสื่อสารและกระตุ้นสมอง จากความร่วมมือของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่ รศ.ดร.ชุรี เตชะวุฒิ อ.ดร.ฐาปนพงษ์ รักกาญจนันท์ อ.ดร.สุธาสินี โทวุฒิกุล และนพ.ชญาศักดิ์ วันทนียวงค์
ได้เข้าร่วมการอบรม Startup ใน MedChic Incubation Program 2022 และได้ผ่านเข้ารอบนำเสนอผลงานบน Pitching Stage ในงาน MedChic Innovation Day 2022 ในวันที่ 3 กันยายน 2565 ซึ่งเป็นงานนวัตกรรมการแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ

Translate