ขอแสดงความยินดี กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกิจ อาวิพันธุ์
เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง “รองผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ”

Translate