🎊เปิดอบรมรุ่น 2 แล้ว มาเรียนกันเยอะ ๆ นะ!!! 🎊.

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้น “การวิเคราะห์ข้อมูลและการแสดงมโนภาพข้อมูลด้วย Power BI” รุ่นที่ 2 .หลักสูตรอบรม Online ผ่านระบบ Zoom.🔖เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน – 31 ตุลาคม 2565🔖วันและเวลาอบรม : วันที่ 14 – 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. (จำนวน 15 ชั่วโมง).

💸ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,000.- บาท (ราคานี้รวมค่าบำรุงมหาวิทยาลัยแล้ว)
💥💥สำหรับนักศึกษา บุคลากร หรือศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะได้รับการยกเว้นค่าบำรุงมหาวิทยาลัย 600 บาท💥💥.🎯

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครได้ที่ : https://cmu.to/PowerBI2.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 063-0807969 (คุณหน่อย)
Email : natsitthaan.f@cmu.ac.thWebsite : https://www2.lifelong.cmu.ac.th/career-skillshttps://www.cs.science.cmu.ac.th/le#CSCMU#อยากให้คุณรู้จักเรามากขึ้น

Translate