ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 .

📆 กำหนดการรับสมัคร :ตั้งแต่วันนี้ – 10 ตุลาคม 2565.

📍 ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :http://admission.grad.cmu.ac.th/admissions/indexeng.php…

Translate