ข่าวดี !! ขยายกำหนดการรับสมัครหลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ (Intelligent data analysis) รุ่นที่ 3

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เปิดหลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ (Intelligent data analysis) ภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง สำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 และการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ประเภทประกาศนียบัตร (Non-degree) กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล
.
📌คุณสมบัติของผู้สมัคร
• มีทักษะพื้นฐานการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel
• ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานให้เรียนและนำข้อมูลในองค์กรมาใช้เพื่อประกอบการเรียน
• เป็นพนักงานในองค์กรด้านอุตสาหกรรม หรือธุรกิจเอกชน โดยองค์กรต้องร่วมลงนาม (MOU) กับคณะวิทยาศาสตร์
.
📌 กำหนดการ
• รับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ – 17 กรกฎาคม 2565
.
📌 รูปแบบการเรียน
• ภาคทฤษฎี : จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ Video on Demand โดยมีเนื้อหาให้ผู้เรียนศึกษาด้วยตนเองผ่านวิดีโอและมีแบบฝึกหัดเพื่อทบทวนเนื้อหา
• ภาคปฏิบัติ : จัดการเรียนการสอนสด แบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ในวันพุธของแต่ละสัปดาห์
.
📌กระบวนวิชาเรียน
Data Manipulation
Data Analysis with Machine Learning
Project-based Learning
.
📌 สมัครผ่านระบบ Online ได้ที่ : https://cmu.to/Wsw0d
📌 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ : https://cmu.to/cscmu-nondegree
📌 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร. 063-0807969 ในวันและเวลาราชการ (คุณหน่อย)

Translate