🌟 มารู้จักกับ RapidMiner ว่าสามารถนำไปใช้งานได้อย่างไร มาลงเรียน Online ด้วยกันเถอะ!!! 🌟

หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะด้วย RapidMiner (Intelligence Data analysis with RapidMiner) รุ่นที่ 1

ช่วงวันรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ – 31 กรกฎาคม 2565

ช่วงเวลาเรียน : วันที่ 22 – 26 สิงหาคม 2565 เวลา 13:00-16:00 น.

สถานที่เรียน : เรียนออนไลน์ผ่าน ZOOM

📅 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 31 กรกฎาคม 2565

📍 สมัครเรียนได้ที่ >> https://www2.lifelong.cmu.ac.th/career-skills/detail/000193

📣 ค่าธรรมเนียม 2,400.- บาท

📣 ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย 600.- บาทต่อหลักสูตร
**ยกเว้นค่าบำรุงมหาวิทยาลัยสำหรับผู้เรียนที่เป็นนักศึกษา ศิษย์เก่าและบุคลากร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร 053-943-416 ต่อ 105 (คุณหน่อย)
Email : natsitthaan.f@cmu.ac.th
Website : https://www2.lifelong.cmu.ac.th/career-skills
https://www.cs.science.cmu.ac.th/le

#CSCMU #อยากให้คุณรู้จักเรามากขึ้น

#CMUlifelong #CMU #ChiangmaiUniversity #การศึกษาตลอดชีวิต #ผู้เรียน #เรียนออนไลน์ #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #อบรมระยะสั้น

Translate