📅 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 14 มิถุนายน 2565
.
📌 สมัครเรียนได้ที่ >> https://www2.lifelong.cmu.ac.th/career-skills/detail/000191
.
📣 ค่าธรรมเนียม 5,000.- บาท
📣 ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย 600.- บาทต่อหลักสูตร
**ยกเว้นค่าบำรุงมหาวิทยาลัยสำหรับผู้เรียนที่เป็นนักศึกษา ศิษย์เก่าและบุคลากร
.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร 053-943-416 ต่อ 105 (คุณหน่อย)
Email : natsitthaan.f@cmu.ac.th
Website : https://www2.lifelong.cmu.ac.th/career-skills
https://www.cs.science.cmu.ac.th/le
#CSCMU#อยากให้คุณรู้จักเรามากขึ้น
.
#CMUlifelong#CMU#ChiangmaiUniversity#การศึกษาตลอดชีวิต#ผู้เรียน#เรียนออนไลน์#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่#อบรมระยะสั้น

Translate