ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจอบรม เรื่อง Python ในหลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะโดยเทคนิคการเรียนรู้ด้วยเครื่องสำหรับผู้เรียนระดับสูงโดยใช้การเขียนโปรแกรมไพธอน รุ่นที่ 3
.
📅 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 8 เมษายน 2565
.
📌 สมัครเรียนได้ที่ >> https://www2.lifelong.cmu.ac.th/career-skills/detail/000070
.
📣 ค่าธรรมเนียม 2,400.- บาท
📣 ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย 600.- บาทต่อหลักสูตร
**ยกเว้นค่าบำรุงมหาวิทยาลัยสำหรับผู้เรียนที่เป็นนักศึกษา ศิษย์เก่าและบุคลากร
.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร 053-943-416 ต่อ 105 (คุณหน่อย)
Email : natsitthaan.f@cmu.ac.th
Website : https://www2.lifelong.cmu.ac.th/career-skills
https://www.cs.science.cmu.ac.th/le
#CSCMU#อยากให้คุณรู้จักเรามากขึ้น
.
#CMUlifelong#CMU#ChiangmaiUniversity#การศึกษาตลอดชีวิต#ผู้เรียน#เรียนออนไลน์#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่#อบรมระยะสั้น

Translate