สำหรับการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 17 ซึ่งครั้งนี้จัดโดย ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับทีมผู้แทนจากศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งทำผลงานได้ดังนี้

📣 นางสาวสิริกร กิจเสาวภาคย์ จากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้รับเหรียญเงิน

📣 นายรุจน์ สิริปัญญาพงศ์ จากโรงเรียนสตรีศรีน่าน ได้รับเหรียญทองแดง

📣 นายเป็นเอก สิทธิมงคล จากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ได้รับเหรียญทองแดง

📣 นายจิรายุ นำไพศาล จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

📣 นายธนวินท์ ทองใบ จากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

📣 นายปุญญพัฒน์ จันทร์กระจ่าง จากโรงเรียนสตรีศรีน่าน ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

ขอบคุณน้อง ๆ ตัวแทนทุกคนที่เต็มที่กับการแข่งขันในครั้งนี้ รวมถึงอาจารย์ และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องทุกท่านด้วยค่ะ 🎉🥳

Translate