ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเพื่อนร่วมทีม ARTHICHEN ที่ได้รับ “รางวัลชนะเลิศ” 🎉

ในการประกวด “EGAT Animation Awards 2021” ภาคเหนือ “ไฟฟ้า: ความสุข ยั่งยืน สดชื่นเต็มปอด” 📌

ทีม ARTHICHEN สมาชิกในทีมประกอบด้วย
1. นายอัครวัฒน์ วงศ์ไชยลึก นักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
2. นางสาวปัณฑิตตา เวทย์ปัญญา นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
3. นายณัฐนันท์ สิมะขจรเกียรติ นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์

โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคืออาจารย์ ดร.วรวุฒิ ศรีสุขคำ และผศ.ดร.ศุภกิจ อาวิพันธุ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 🥳🎉

Translate