ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทย์ มช. ขอเชิญร่วมอบรมระยะสั้น การวิเคราะห์ข้อมูลและการแสดงมโนภาพข้อมูลสำหรับผู้เรียนระดับต้นด้วย Advanced Microsoft Excel
สมัครด่วนภายใน 30 สิงหาคม 2564 นี้ !!

เหมาะสำหรับนักวิเคราะห์ข้อมูลจากทั้งภาครัฐ บริษัทเอกชน เจ้าของธุรกิจ และผู้สนใจทั่วไป หมดเขตรับสมัคร 30 สิงหาคมนี้

สมัครเรียนได้ที่ >> https://www.lifelong.cmu.ac.th/courseleid.php?id=000063

Translate