ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทย์ มช. ขอเชิญร่วมอบรมระยะสั้น ขอเชิญร่วมอบรมระยะสั้น การวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะโดยเทคนิคการเรียนรู้ด้วยเครื่องสำหรับผู้เรียนระดับสูง โดยใช้การเขียนโปรแกรมไพธอน (Python)
สมัครด่วนภายใน 30 สิงหาคม 2564 นี้ !!

สมัครเรียนได้ที่ >> https://www.lifelong.cmu.ac.th/courseleid.php?id=000069

เหมาะสำหรับนักวิเคราะห์ข้อมูลจากทั้งภาครัฐ บริษัทเอกชน เจ้าของธุรกิจ และผู้สนใจทั่วไป หมดเขตรับสมัคร 30 สิงหาคมนี้

Translate