เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 11 ส.ค. – 10 ต.ค. 2564

ระดับปริญญาโท
☑️ แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1)
☑️ แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2)
☑️ แบบ 3 (แผน ข ภาคพิเศษ

ระดับปริญญาเอก
☑️ แบบ 1.1 ฐานโท
☑️ แบบ 2.2 ฐานตรี

กำหนดการสอบคัดเลือก
☑️ ระดับปริญญาเอก วันพุธที่ 20 ตุลาคม 256
เวลา 13.30 – 16.00 น. การสอบสัมภาษณ์ ผ่านทาง โปรแกรม ZOOM
☑️ ระดับปริญญาโท วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2564
เวลา 09.00 – 12.00 น. การสอบสัมภาษณ์ ผ่านทาง โปรแกรม ZOOM

📌 สมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://cmu.to/ehEiV
📌 ติดต่อสอบถาม คุณณัฐศิธธาอัญญ์ (หน่อย) 053-943-415 ต่อ 105

CompSciCMU #อยากให้คุณรู้จักเรามากขึ้น

Translate