ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เปิดหลักสูตรอบรมระยะสั้น จำนวน 7 หลักสูตร

1️⃣ การวิเคราะห์ข้อมูลและการแสดงมโนภาพข้อมูลสำหรับผู้เรียนระดับต้นด้วย Advanced Microsoft Excel
สมัครเรียนได้ที่ >> https://www.lifelong.cmu.ac.th/courseleid.php?id=000063

2️⃣ การวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะโดยเทคนิคการเรียนรู้ด้วยเครื่องสำหรับผู้เรียนระดับสูง โดยใช้การเขียนโปรแกรมไพธอน (Python)
สมัครเรียนได้ที่ >> https://www.lifelong.cmu.ac.th/courseleid.php?id=000069

3️⃣ การวิเคราะห์ข้อมูลและการแสดงมโนภาพข้อมูลสำหรับผู้เรียนระดับต้นด้วย Google Data Studio

4️⃣ การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานด้วยเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องสำหรับงานประยุกต์ด้านชีวสารสนเทศศาสตร์

5️⃣ การวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะโดยเทคนิคการเรียนรู้ด้วยเครื่องสำหรับผู้เรียนระดับกลาง โดยใช้ Orange data mining toolbox MODULE 1 : แนวคิดและแอปพลิเคชันการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการเรียนรู้ด้วยเครื่อง โดยใช้โปรแกรมออเรนจ์

6️⃣ การวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะโดยเทคนิคการเรียนรู้ด้วยเครื่องสำหรับผู้เรียนระดับกลาง โดยใช้ Orange data mining toolbox MODULE 2 : การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง โดยใช้โปรแกรมออเรนจ์

7️⃣ หลักสูตรที่ 5️⃣ +6️⃣ : การวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะโดยเทคนิคการเรียนรู้ด้วยเครื่องสำหรับผู้เรียนระดับกลาง โดยใช้ Orange data mining toolbox (MODULE1 และ MODULE2)

#CSCMU#อยากให้คุณรู้จักเรามากขึ้น

📣 หลักสูตรที่ 1-6 ราคา 2,400.- บาท ต่อหลักสูตร
📣 หลักสูตรที่ 7 ราคาเพียง 3,900.- บาท จากราคาเต็ม 4,800.- บาท !!!

*ราคานี้ยังไม่รวมค่าบำรุงมหาวิทยาลัย 600.- บาทต่อหลักสูตร
**ยกเว้นค่าบำรุงมหาวิทยาลัยสำหรับผู้เรียนที่เป็นนักศึกษา ศิษย์เก่าและบุคลากร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร 053-943-416 ต่อ 105 (คุณหน่อย)
Email : natsitthaan.f@elearning.cmu.ac.th

Website : https://www.lifelong.cmu.ac.th/
https://www.cs.science.cmu.ac.th/le

#CMUlifelong#CMU#ChiangmaiUniversity#การศึกษาตลอดชีวิต#ผู้เรียน#เรียนออนไลน์#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่#อบรมระยะสั้น

Translate