• นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่กำหนดให้เรียนวิชา 204100 เป็นวิชาบังคับ (หมายถึงไม่ได้มีตัวเลือกวิชาอื่นให้เลือกเรียนได้) ในแผนของหลักสูตร
• ขอให้กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม https://cmu.to/204100Add12564 ภายในวันพุธที่ 30 มิ.ย.64 เวลา 12.00 น.
• พร้อมทั้งแนบไฟล์เอกสาร / ลิงค์ข้อมูลแผนการศึกษาของหลักสูตร (รับจำนวนจำกัดตามลำดับการกรอกข้อมูล) 📌ภาควิชาฯ จะส่ง email แจ้งกลับภายในวันพุธที่ 30 มิ.ย.64

Translate