เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ วันที่ 14 – 28 พฤษภาคม 2564

ระดับปริญญาโท
☑️ แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1)
☑️ แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2)
☑️ แบบ 3 (แผน ข ภาคพิเศษ

ระดับปริญญาเอก
☑️ แบบ 1.1 ฐานโท
☑️ แบบ 2.2 ฐานตรี

กำหนดการสอบคัดเลือก
☑️ ระดับปริญญาเอก วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564
เวลา 13.00 – 16.00 น. การสอบสัมภาษณ์ ผ่านทาง โปรแกรม ZOOM
☑️ ระดับปริญญาโท วันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2564
เวลา 09.30 – 12.00 น. การสอบสัมภาษณ์ ผ่านทาง โปรแกรม ZOOM

📌 สมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.grad.cmu.ac.th
📌ติดต่อสอบถาม 053-943-415 ต่อ 105

#CompSciCMU #อยากให้คุณรู้จักเรามากขึ้น

Translate