ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เปิดสอน “หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานด้วยเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องสำหรับงานประยุกต์ ด้านชีวสารสนเทศศาสตร์ (Basic data analysis with machine learning techniques for Bioinformatics applications)”


📅 ในวันที่ 17, 19, 21, 24, 28 พฤษภาคม 2564
🕘 เวลา 13.00-16.00 น.
📣 รับสมัคร : วันนี้ – 30 เมษายน 2564
📢 จำนวนรับสมัคร : 20 คน
💰 ค่าใช้จ่าย : 2,400.- บาท และค่าบำรุงมหาวิทยาลัย 600.- บาท
(ยกเว้นค่าบำรุงมหาวิทยาลัยสำหรับผู้เรียนที่เป็นนักศึกษา ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย หรือศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)


📌 สมัครได้ที่ https://cmu.to/EiSWD
*ได้รับใบรับรองสมรรถนะจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


☎ ติดต่อสอบถาม 053-943-416 ต่อ 105 (คุณหน่อย)

Translate