ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เปิดสอน “หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูล และการแสดงมโนภาพข้อมูลสำหรับผู้เรียนระดับต้นด้วย Advanced Microsoft Excel”

📅 ในวันที่ 17, 19, 21, 24, 28 พฤษภาคม 2564
🕘 เวลา 9.00-12.00 น.
📣 รับสมัคร : วันนี้ – 30 เมษายน 2564
📢 จำนวนรับสมัคร : 20 คน
💰 ค่าใช้จ่าย : 2,400.- บาท และค่าบำรุงมหาวิทยาลัย 600.- บาท
(ยกเว้นค่าบำรุงมหาวิทยาลัยสำหรับผู้เรียนที่เป็นนักศึกษา ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย หรือศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

📌 สมัครได้ที่ https://cmu.to/Nk-qA
*ได้รับใบรับรองสมรรถนะจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

☎ ติดต่อสอบถาม 053-943-416 ต่อ 105 (คุณหน่อย)

Translate