เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ วันที่ 18 ก.พ. ถึง 25 เม.ย. 2564

ระดับปริญญาโท
☑️ แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1)
☑️ แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2)
☑️ แบบ 3 (แผน ข ภาคพิเศษ

ระดับปริญญาเอก
☑️ แบบ 1.1 ฐานโท
☑️ แบบ 2.2 ฐานตรี

กำหนดการสอบคัดเลือก
☑️ ระดับปริญญาเอก วันพุธที่ 5 พ.ค. 2564
เวลา 13.00 เป็นต้นไป การสอบสัมภาษณ์ ผ่านทาง โปรแกรม ZOOM
☑️ ระดับปริญญาโท วันอาทิตย์ที่ 2 พ.ค. 2564
เวลา 13.00 เป็นต้นไป การสอบสัมภาษณ์ ผ่านทาง โปรแกรม ZOOM

📌 สมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.grad.cmu.ac.th
📌ติดต่อสอบถาม 053-943-415 ต่อ 105

#CompSciCMU #อยากให้คุณรู้จักเรามากขึ้น

Translate