ระหว่างวันที่ 6 – 15 มกราคม 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม https://cmu.to/IUvfi ตามเว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีโครงการที่สามารถสมัครได้ใน TCAS 1 ดังนี้


☑️ โครงการรับนักเรียนจากค่ายโอลิมปิกวิชาการ : รหัส 00410599107020
☑️โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพสำหรับเด็กและเยาวชน : รหัส 00410599107030
☑️ โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนฯ (วมว.) : รหัส 00410599107040
☑️ โครงการสานฝันปั้นนักวิทยาศาสตร์ : รหัส 00410599107050
☑️ โครงการรับผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี : รหัส 00410599107070 (สำหรับโครงการนี้ สนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน 16,000 บาท ต่อปี ตลอด 4 ภาคการศึกษา เฉพาะภาคการศึกษาปกติ คิดเป็น 50% ของค่าธรรมเนียมการศึกษา)
☑️ โครงการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์
☑️ การรับนักเรียนพิการ (จำนวน 2 คน)

#CompSciCMU #อยากให้คุณรู้จักเรามากขึ้น

Translate