ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับทีม CMUgency มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้เป็น 1 ใน 3 ทีมตัวแทนระดับมหาวิทยาลัย จากโครงการประกวดแผนธุรกิจที่เริ่มต้นจากงานวิจัย Research to Market : R2M 2020 จัดขึ้นโดย Innovative Startup CMUอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: STeP ซึ่งทีม CMUgency ได้สิทธิเข้าร่วมการแข่งขันระดับภูมิภาคต่อไป

โดยทีมนี้เป็นการรวมตัวจากหลายคณะ เรียงจากขวาไปซ้าย
– นายกฤษกร เย็นสุขศิริ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
– นายศิรวิชย์ ศรรักษ์ สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล คณะวิทยาศาสตร์
– นายเทมส์นที ศรีวิราช คณะบริหารธุรกิจ
– นายคณาธิป สินธุเศรษฐ คณะเศรษฐศาสตร์ราย

ละเอียดโครงการ : https://cmu.to/XIUxU

Translate