ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนสาขาคอมพิวเตอร์ ศูนย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รางวัลเหรียญเงิน และเหรียญทองแดง ในการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 28 พ.ย. – 1 ธ.ค. 2563 ณ อาคารวิทยวิภาส คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้เข้าแข่งขันทั้ง 6 คน มีดังนี้
• นายสาริน ยองสุวรรณ์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน พร้อมกับรางวัลคะแนนสูงสุดของภาคเหนือ
• นายธนวินท์ ทองใบ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
• นายณัฐดนัย ใจแก้ว
• นางสาวพรชนก จรัสไกรศร
• นายพรหมชัย ชูแสง
• นายณัฐวรา ปันกัน
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักริน ชวชาติ (หัวหน้าทีม)
ร่วมกับอาจารย์ ดร.ฐาปนพงษ์ รักกาญจนันท์ (รองหัวหน้าทีม)
และคุณครูวิรัชชัย จันต๊ะวงศ์ (คุณครูสังเกตการณ์)

Translate