ปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564
รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 2 พ.ย. – 27 ธ.ค.2563

Link สำหรับเข้าดูรายละเอียดการรับสมัคร

ประชาสัมพันธ์ประกาศให้ทุน CMU-Presidential-Scholarship-ปีการศึกษา-2564 ระดับบัณฑิตศึกษา https://cmu.to/xwvMF

ประกาศให้ทุน-CMU-Presidential-Scholarship-ปีการศึกษา-2564_compressed

Translate