ภาพบรรยากาศพิธีมอบประกาศนียบัตร และสัมมนาเพื่อรายงานผลการวิจัย หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ (Intelligent data analysis) ณ โรงแรม Kantary Hills เชียงใหม่ วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2563

Translate