โดยน้อง ๆ นักเรียนชั้น ม.4 และคุณครู ได้ฟังการแนะนำภาควิชาฯ เยี่ยมชมห้อง Server
รวมถึงได้ดูผลงานของนักศึกษาของภาควิชาฯ ที่น่าสนใจหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น 
การพัฒนา Virtual reality (VR) Haunted House Game, Augmented Reality (AR) Chimica Mobile App, ผลงานวิจัย A System to Estimate the Amount and Calories of Food that Elderly People in the Hospital Consume, การประกอบและเขียนโปรแกรม LEGO ROBOT EV3, สาธิตอุปกรณ์ Internet of Things (IoT)

Translate